The League

Wat is de flames of war league?

De flames of war league is een competitie van 10 flames of war games over een tijdsspanne van 1 jaar met gebruik van een ranking systeem gedurende de 5 eerste games. Na 5 wedstrijden is er een herindeling van de poules met playoffs waarbij de kampioen uit poule A komt. men start de play-offs met de helft van de gescoorde punten. De flames of war league start 1 januari 2022. Er is een bijkomend kampioenschap voor wie de meeste units destroyed heeft.
Flames of war league rules.
Voor deze league worden de v4 regels gehanteerd uit het v4 rulebook + eventuele aanvullingen in lessons from the front..
Voor deze league mogen enkel lijsten gespeeld worden uit de boeken die verschenen zijn voor 31/12/2021. Je Leger mag maximaal 100 punten groot zijn en moet samengesteld zijn volgens de v4 regels.
Legerlijsten moeten voor aanvang van de league ingeleverd zijn in een pdf-formaat (website https://forces.flamesofwar.com/). Deze legerlijst gebruik je tijdens de hele competitie. Bij iedere wedstrijd bezorg je je tegenstander een uitgeprint exemplaar van je legerlijst.
Iedere game duurt 2h30 (opbouw tafel met scenery niet inbegrepen). Na 2h30 maakt de speler die dan aan zet is zijn ronde af en pas je het scoresysteem toe (later meer).
Na game 5 worden de poules aan de hand van de gescoorde punten opnieuw ingedeeld worden. De 3 eerste spelers uit poule A komen uit tegen de 3 eerste uit poule B. De resterende spelers spelen in poule B voor hun kampioenschap.
Bijkomend kampioenschap is voor de meest destructieve speler. Hier verdien je je punten mee door zoveel mogelijk units van je tegenstander te vernietigen. Deze worden samengeteld over de 10 games.


Waar/wanneer spelen?
Er gaat geen vaste speelavond zijn waar je je game kan spelen. Je moet zelf met je tegenstander een locatie en datum afspreken (kan op een game-avond op diverse locaties). Dit is makkelijke voor mensen die met een moeilijke agenda zitten en niet altijd in het weekend kunnen spelen. Hierdoor geven we iedere speler de mogelijkheid om deel te nemen ook al heeft men een moeilijke agenda of werkt men in posten.
Er gaat 1 game per maand plaatsvinden, juli en augustus is er maar 1 game voor deze 2 maanden omwille van de vakantieperiode. Tijdens de maand december gaat er geen game zijn en sluiten we de league af met een officiële prijsuitreiking en een hapje en drankje in de headquarter te As.

 


Timing
In de onderstaande tabel kan je de data terugvinden wanneer je de missie gaat. Je kan er ook de einddatum terugvinden wanneer de punten moeten ingeleverd zijn. Bij niet inleveren van de punten of laattijdig inleveren van de punten krijgen beide spelers een 0 score. Je kan de punten ook voor deze datum inleveren. De punten moet je in de whatsapp fow league plaatsen voor de einddatum.


Wie speelt tegen wie?
Via onderstaand schema kan je zien in welke poule je zit en tegen wie je moet spelen. Na game 5 worden de poules aan de hand van de punten heringedeeld. Deel 2 van the league 2022 zijn de play offs. De behaalde punten na game 5 worden gehalveerd. De eerste 6 plaatsen zitten in poule a en de laatste 6 in poule b. De kampioen komt uit poule A op het einde van de play-offs.


Missies
De missie krijg je in het begin van de speelperiode doorgegeven en zal iedere maand een andere zijn. Als je niet over het boek beschikt waar de missie instaat kan je een pdf of copy hiervan krijgen.


Puntenverdeling

Bij de start van de play-offs start je met de helft van je punten die je gedurende de eerste 5 games hebt gekregen. Er is geen draw meer!
Beide spelers verliezen de game als de speeltijd verlopen is. Je gaat je punten berekenen alsof je tegenstander gewonnen heeft.
Laattijdig indienen van de resultaten geeft automatisch een 0 score voor beide spelers. Door te laat indienen van je punten kan er geen klassement worden opgemaakt met alle gevolgen vandien.
Als er op het einde van de league een gelijke stand is gaan we naar de meeste stunning victory, major victory en minor victory kijken en aan de hand hiervan een ranking opmaken.
De ranking ga je kunnen terugvinden op de whatsapp fow league en in het headquarter te As.


Inschrijfgeld

Voor deze league moet je inschrijfgeld betalen zoals op een toernooi. De prijs staat vast op 2 euro per persoon per wedstrijd (20 euro op jaarbasis). Het inschrijfgeld kan je cash of via overschrijving overmaken. Met het inschrijfgeld gaan de flames of war prijzen aangekocht worden en de kosten van de prijsuitreiking/receptie vergoed worden. Iedere deelnemer aan de flames of war league krijgt een prijs in functie van het klassement.


Covid-19
Als organisatie van deze league volgen wij de problematiek omtrent covid-19 goed op.
Hou met volgende maatregelen rekening tijdens de games:
- Hou 1.5m afstand
- Ontsmet je handen
- Raak je tegenstander zijn modellen niet aan
- Draag indien nodig een mondmasker/handschoenen
Ben je toch ziek door covid-19 blijf thuis en speel niet. Laat ons dit weten en wij zoeken een oplossing om de game op een later tijdstip te laten doorgaan.
Mochten er alsnog maatregelen getroffen worden door de veiligheidsraad die betrekking hebben op de league dan zullen wij als organisatie de juiste informatie hierover verdelen via de whatsapp fow league.
Mochten je nog vragen of suggesties hebben kan je mij altijd contacteren op het nummer 0472/254062 of via mail: bartgijzen@hotmail.com